Pályázat

Kedvezményezett neve:

"IL-PE" KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TERMELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Projekt azonosítószáma:

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02197

Fejlesztés tárgya, célja:

Valós “Tablet first” ERP rendszer fejlesztése az IL-PE Kft.-nél

Szerződött támogatás összege:

23 267 056 Ft

Támogatás mértéke:

40%

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés célja az IL-PE Kft. versenyképességének javítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésével, amelynek hatására az IL-PE Kft. papír alapú működésének a megszüntetése válik lehetővé. Célunk a digitalizáció, adatgyűjtés, hatékonyságnövelés. Összesen 9 db vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modul, felhőalapú online üzleti szolgáltatás került bevezetésre a projekt keretében, amelyek közül 5 modul helyben telepített rendszer licenc, 4 pedig felhő alapú. Mindkét esetben, minden modulnál a felhasználók száma 50 fő. A funkcionális célterületek a következők: Helyben telepített (on-premise) rendszerek: Táv- és csoportmunka támogatás, Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow), Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás, Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer, RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer. Felhő alapú (cloud) rendszerek: Internetes értékesítés (Vállalati webáruház), Elektronikus iratkezelési rendszer, Tudásmenedzsment specializált megoldás, Online (elektronikus) fizetési megoldás.

Projekt befejezési dátuma:

2022.09.23.

Kedvezményezett neve:

"IL-PE" KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TERMELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Projekt azonosítószáma:

GINOP-8.3.5-18/B

Fejlesztés tárgya, célja:

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram

Szerződött támogatás összege:

149 990 000 Ft

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

Cégünknél az innovatív technológiák bevezetése lehetővé teszi a folyamatok hatékonyabbá, gyorsabbá és költséghatékonyabbá tételét, ami növeli a vállalkozásunk termelékenységét és versenyképességét. A robotok és az automatizált rendszerek bevezetése segít a termelési folyamatok optimalizálásában, javítja a minőséget és csökkenti az emberi hibák számát. A modern technológia lehetővé teszi a gépek és eszközök kommunikációját egymással, ami tovább javítja a termelékenységet és hatékonyságot. Az üzleti folyamatok terén az informatikai rendszerek fejlesztése és az adatfeldolgozás automatizálása lehetővé teszi vállalkozásunk számára, hogy pontosabb és időbeni információkat kapjunk a termelési folyamatokról, az értékesítési adatokról, a beszerzésekről, és ezáltal jobban tudjuk tervezni a jövőbeli tevékenységeiket. A forgóeszköz finanszírozást cégünk a vállalkozásunk termelő tevékenységéhez kapcsolódó alapanyag, igénybe vett szolgáltatások, informatikai fejlesztések és a munkaerő költségek finanszírozására kívánja felhasználni.

Kedvezményezett neve:

"IL-PE" KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TERMELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Projekt azonosítószáma:

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00089

Fejlesztés tárgya, célja:

Fenntartható termelési és modern üzleti környezet létrehozását célzó fejlesztések az IL-PE Kft.-nél

Szerződött támogatás összege:

314 300 000 Ft

Támogatás mértéke:

70%

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások (napelem) használata az IL-PE Kft. mindennapi termelésében, továbbá cégünk ökológiai lábnyomának csökkentése, a környezetvédelem.  Az elektromos energia árának várható növekedése miatt az energiahatékonyságunkat kívánjuk növelni, melynek megvalósításához elektromos fröccsöntő gépeket szerzünk be, és így a régi gépparkunkhoz képest akár 40%-kal hatékonyabban tudunk termelni. Az új gépek robotokkal rendelkeznek, ezáltal a kiszámíthatóbbá válik a gyártás és a jól beállíthatóság okán a selejtek darabszáma is jelentősen csökkenthető. A pályázat keretében beszerzésre kerül egy 175 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer, mely a 21. századi gyártócsarnokunk tetejére kerül felszerelésre, így ezáltal tovább tudjuk csökkenteni energiafelhasználásunkat és a közvetett CO2 kibocsátásunkat. A termelés alapanyagellátásának biztosítása és fejlesztése érdekében beszerzésre kerül 2 db 55 m3 térfogatú alapanyag-tartály, és kiépítésre kerül egy ellátási rendszer a gépek és a tartályok között.  Az Ipar 4.0 ás a machine learning megoldások megvalósítása érdekében beszerzésre kerül egy online szoftver és egy üzleti felhőszolgáltatás.

Projekt befejezési dátuma:

2023.09.24.

Kedvezményezett neve:

"IL-PE" KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TERMELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Projekt azonosítószáma:

GINOP-1.2.1-16-2017-01086

Fejlesztés tárgya, célja:

Termelési kapacitás bővítés és technológiafejlesztés az „IL-PE” Kft. fröccsöntő üzemében

Szerződött támogatás összege:

186 999 534 Ft

Támogatás mértéke:

50%

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

A vevőigényeknek való megfelelés, a piaci részesedés illetve ezen keresztül az árbevételünk növelése érdekében elengedhetetlen a meglévő eszközparkunk és infrastruktúránk bővítése. Cégünk debreceni saját tulajdonú telephelyén egy új, 2021m2 területű, 6,85m magas gyártócsarnok kerül megépítésre, mely méretében és szerkezetében alkalmas a beszerzésre kerülő 1500 t-s fröccsöntőgép, és a híddaruk befogadására, a megnövekedett energiaigény fedezésére transzformátor kerül beszerzésre. Mostani gépeink 70%át szintén az új csarnokba tervezzük telepíteni, növelve termelési rugalmasságunk, elősegítve az egyes folyamatok hatékony együttműködését, valamint csökkentve a fröccsöntő szerszám csere miatt kieső termelési időt. A csarnok 1m2-re jutó fajlagos építési költsége: nettó 93.499.068Ft/2021m2, azaz 46.263 Ft/m2. A projekt előkészítése során felmértük a piaci igényeket, megterveztük következő 5 éves termékfejlesztési stratégiánkat, melyet piackutatással egészítettünk ki. Kalkulációink arra mutatnak, hogy versenyképesen tudnánk piacra lépni a nagyobb méretű termékekkel, mely szintén alátámasztja jelen projekt relevanciáját. A projekt előkészítése során informálisan megkerestük a Műanyagipari Szövetséget és a Nemzeti Befektetési Ügynökségi Beszállítói Osztályát, amelyek álláspontja szerint a projekt során beszerzésre kerülő, nagyméretű fröccsöntő géppel a járműipari beszállítói státuszunk fejlesztése megvalósítható. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, cégünk munkavállalói sok éves tapasztalattal rendelkeznek, felkészültek az új technológia fogadására, bevezetésére. Tartalmi értékelési szempontok - Intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszer beszerzése: Cégünknél a projekt keretében SAP Business One rendszer kerül bevezetésre a gyártás, kontrolling valamint beszerzés és logisztika területén. A rendszer hozzáférést biztosít a céginformációkhoz, valamint döntésekkel kapcsolatos jelentéseket szolgáltat a vállalat részlegei számára, ezáltal az értékesítéstől a beszerzésen át a könyvelésig, a napi üzleti tevékenységeket hatékonyan és átláthatóan támogatja. Modulok: gyártási modul (funkciók: gyártás tervezés, ütemezés, alapanyag beszerzések támogatása, készrejelentés, gyártási műveletek követése, selejt kezelés, minőség-ellenőrzés támogatása stb.); kontrolling modul (működési költségek és bevételek hatékony megtervezése, terv-tény adatok összevetése, több mint 50 lekérdezést biztosít, különböző szűrési paraméterek mentén); beszerzés és logisztika modul (beszerzés, készletgazdálkodás). A rendszer moduljai teljes mértékben megfelelnek a Pályázati Felhívás 10. sz. mellékletében meghatározott Általános követelményrendszernek, továbbá a termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszer követelményeinek (2. Gyártási terület és 3. Kontrolling és döntéstámogatás), melynek részletezését csatolt árajánlat tartalmazza.

Projekt befejezési dátuma:

2021.05.31.